Català   Español 
 

 

Serveis

 

PROJECTES  I OBRES.  DIRECCIÓ INTEGRADA 

ARQUITECTURA
REHABILITACIÓ
URBANITZACIÓ
ENGINYERIA CIVIL
ENGINYERIA INDUSTRIAL
CONSULTORIA D’ESTRUCTURES
ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS

 

CONSULTORIA I ASSESSORIA

CONSULTORIA AMBIENTAL
CONSULTORIA ENERGÈTICA I BIOCLIMÀTICA
ENGINYERIA DE MANTENIMENT
AUDITORIES TÈCNIQUES
GESTIÓ INTEGRAL D’IMMOBLES
CONSULTORIA TÈCNICO-LEGAL
ESTUDIS DE VIABILITAT

 

URBANISME  I PAISATGE 

PLANS D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
PROJECTES D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE MILLORA DE BARRIS
ESTUDIS D’INTEGRACIÓ I IMPACTE PAISATGÍSTIC
PLANS LOCALS D’HABITATGE
PLANEJAMENT DERIVAT

   

© Valeri Consultors. Bailèn 7, 2n. 2a. 08010 Barcelona. - T (34) 93 265 70 33 - F (34) 93 265 13 77 - Email: | Legal - Disseny web